ความเชื่อเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย…

แน่นอนว่าก่อนที่คนเราจะเกิดมามันก็มีความเชื่อมาก่อน กว่าหลายพันปีมาแล้ว ที่ศาสตร์ทางโลกตะวันออก มีการศึกษาค้น คว้าธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง และศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นก็มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แน่นอนว่ามันมีทั้งความถูกต้องและความผิดพลาด หรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้สำหรับคนที่เชื่อต่างก็บอกว่าทำอย่างนั้นแล้วดี ทำอย่างนี้แล้วดี ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากทำแล้วดีมันก็เป็นผลดีที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เชื่อและลงมือทำ เชื่อได้เลยว่าเมื่อเรานั้นต่างเคารพและให้ความเชื่อในการวาง ฮวงจุ้ย และเข้าใจดีก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีด้วย เช่นกัน

“ฮวงจุ้ย” คือ หนึ่งในศาสตร์จีนโบราณ อีกหนึ่งแขนง ที่ปัจจุบันน้อยคนนักจะเรียนรู้และเข้าใจหลักการที่ถูกต้องอย่างลึกซึ้งและแม่นยำ จนนำไปใช้งานให้สามารถพลิกผันชีวิตของมนุษย์ได้ ฮวงจุ้ย (Fengshui)หลายๆคนอาจจะได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อย มันเป็นเรื่องที่เกิดมานานและเชื่อกันมานาน จนแม้กระทั้งปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อเหล่านี้อยู่ โดยเฉพาะเหล่า บริษัท ใหญ่ๆก็จะให้ความสำคัญอย่างมากกับการกำหนด ฮวงจุ้ย ที่เมื่อจะมีการก่อสร้าง หรือตกแต่งที่ทำงาน บ้านพักอาศัย มักจะเชิญผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย หรือที่เรียกกันว่า “ซินแสฮวงจุ้ย” ไปตรวจดูสถานที่ และคอยให้คำแนะนำในการจัดวางและตกแต่งอยู่เสมอๆ แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นหลายๆบริษัท ทั้งในไทยและต่างประเทศ ก็ยังให้ความเชื่อถือในศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้ ฮวงจุ้ย จึงเป็นเคล็ดลับที่ปราชญ์จีนโบราณที่มีมาแต่ยาวนาน ชาวจีนได้ค้นคว้า ศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มีชะตาชีวิตฟ้าไม่ อำนวย สามารถปรับแก้ไข ให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยฮวงจุ้ยนี่เอง เพราะสูตรความสำเร็จของคนเรา ประกอบด้วยหลายปัจจัย สิ่งที่สำคัญนั้นมีอยู่สามส่วน นั่นก็คือ

1.“ชะตาฟ้า” หรือดวงชะตาของเราเอง ที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเราเกิดมา ว่าเรามีพลังงานชุดใดประจุในร่างกาย และจะส่ง ผลอย่างไรในแต่ละช่วงอายุ มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถกำหนดได้ มาจากการทำบุญตั้งแต่อดีตของเหล่าบรรดาผู้ที่จะมาเกิด
2. “ชะตามนุษย์” คือ สิ่งที่คนเราสร้างสรรค์เอง ความรู้ ความสามารถ วิชาการ และความมุ่งมั่นต่างๆ ความตั้งใจในการที่จะ ทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นมากกว่าที่เคยเป็น
3. “ชะตาดิน” หรือ ฮวงจุ้ย คือพลังงานของสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อมนุษย์ สภาพรอบข้างนั้นมันสามารถที่จะส่งผลต่อคนๆ นั้นเป็นอย่างมาก สามารถที่จะทำให้คนหนึ่งคนมีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ
หลักการของฮวงจุ้ย ก็คือ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุและผลรองรับไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อซะเพียงอย่างเดียว มันเป็น เรื่องของการคำนวณและบริหารพลังงานธรรมชาติให้เข้ามาส่งเสริมมนุษย์ เมื่อมนุษย์เราได้รับการส่งเสริมพลังงานที่ดีตลอดเวลา ก็ย่อมมีสุขภาพดี แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส การคิดอ่าน การตัดสินใจในทางธุรกิจ ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตามช่วงจังหวะ และโอกาส ส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

 

อ่าน 1,046 ครั้ง