"ดูดน้ำทรัพย์เข้าบ้าน" คืออะไร

คำถาม

ผู้คนพูดสมอว่า รูปแบบของการ "ดูดน้ำ(ทรัพย์)เข้าบ้าน"คืออะไร?

 

ตอบ

"ดูดน้ำ(ทรัพย์)เข้าบ้าน"ตามตำราฮวงจุ้ยหมายถึงประตูใหญ่หรือตึกราบ้านช่องหันไปทางสี่แยก หรือจุดวนเวียนของถนนหนทางหลายสายมาประจบกัน รูปแบบเช่นนี้เรียกว่า "ดูดน้ำ(ทรัพย์)เข้าบ้าน" ตามตำราฮวงจุ้ยถือว่าการ "ดูดน้ำ(ทรัพย์)เข้าบ้าน" เป็นสิริมงคลต่อการประกอบกิจการอย่างยิ่ง

อ่าน 40 ครั้ง