เนื่องจากหมดเวลาทดสอบระบบ กรุณาติดต่อผู้พัฒนาเพื่อขอ Version เต็ม